Traustar undirstöður
Virðing og samvinna

STAÐAN Í DAG

Það sem vel gengur

 • Vilji til að bæta samvinnu og gera betur
 • Opin umræða um gildi samvinnu
 • Aukin teymisvinna
 • Aukin vitun um mikilvægi mannauðsmála
 • Stöðumatsfundir
 • Sjúklingar ánægðir skv. þjónustukönnunum
 • Hæft og gott starfsfólk með mikla þekkingu
 • Jákvæðari fjölmiðlaumfjöllun um starfsfólk og starfsemi Landspítala
 • Meiri vitund í samfélaginu um að Landspítali sé sjúkrahús allra landsmanna, þjóðarsjúkrahús

Hvað getum við gert betur?

 • Rótargreiningar hafa sýnt að skortur á samvinnu er ein af orsökum mistaka
 • Starfsumhverfiskannanir hafa leitt í ljós að bæta þarf virðingu, samvinnu og endurgjöf
 • Óviðeigandi framkoma er of algeng skv. starfsumhverfiskönnun
 • Vantar skýrt verklag þegar óviðeigandi  hegðun á sér stað
 • Ófullnægjandi mönnun kemur niður á  virðingu og samvinnu
 • Skortur á endurgjöf skv. starfsumhverfiskönnun
 • Skortur á markvissri fjölmenningarstefnu
 • Innleitt alls staðar samskiptasáttmála

FRAMTÍÐARSÝN

 • Landspítali er aðlaðandi vinnustaður þar sem virðing og samvinna eru hornsteinar starfseminnar
 • Starfsþróun tekur markvisst á virðingu og samvinnu sem skilar sér í meiri starfsánægju og bættri þjónustu
 • Starfsfólk upplifir jákvæðni og traust í samskiptum
 • Virðing og umhyggja fyrir sjúklingum og samstarfsfólki
 • Uppbyggileg og jákvæð vinnustaðamenning
 • Jafnræði og jafnrétti
 • Stolt og sterkt starfsfólk

ÁHERSLUR NÆSTU ÁRA

 • Gera samskiptasáttmála.
 • Gera myndbönd sem sýna óásættanlega hegðun og gefa dæmi um viðeigandi hegðun.
 • Innleiða viðbrögð vegna óásættanlegrar hegðunar.
 • Samskiptaþjálfun við ráðningu – svona vinnum við saman!
 • Nota hermisetur Landspítala
 • Teymisþjálfun
 • Gera stjórnendasáttmála

ÁRANGURSVÍSAR

 • Starfsánægjukannanir þar sem spurt er sérstaklega um virðingu og samvinnu
 • Innleiðing samskiptasáttmála hafi áhrif á fleiri þætti eins og starfsánægju, hollustu, helgun, starfsmannaveltu, veikindi o.fl.
 • Starfsfólk talar opinskátt ef það sér eitthvað sem ógnar öryggi sjúklinga
 • Jafnréttismarkmið
 • Hlutfall starfsmanna sem mælir með Landspítala sem vinnustað