Traustar undirstöður
Stjórnun

STAÐAN Í DAG

Það sem vel gengur

 • Aukin vitund um mikilvægi stjórnunar á spítalanum
 • Fleiri á 5 ára ráðningu og ráðningarferli betri
 • Almennur áhugi á stjórnunarstörfum
 • Stuðningur við stjórnendur hefur batnað
 • Stjórnendur að standa sig betur skv. mælingum (stjórnendamati)
 • Boðleiðir stuttar í flötu skipuriti

Hvað getum við gert betur?

 • Nokkuð um óvirka stjórnendur og/eða stjórnendur í vanda 
 • Takmarkaður stuðningur við stjórnendur og endurgjöf lítil
 • Stjórnunarspönn víða of mikil og annars staðar of lítil
 • Samstarf stjórnenda þvert á starfsstéttir stundum takmarkað
 • Þróa þarf markvisst nýja kynslóð stjórnenda

FRAMTÍÐARSÝN

 • Stjórnendasáttmáli í gildi sem skilgreinir skýrt til hvers er ætlast af öllum stjórnendum
 • Stuðningur við stjórnendur á öllum stigum, frá því að áhugi kviknar og þar til eftir að stjórnunarstarfi lýkur
 • Skipurit spítalans þjónar starfseminni og styður við stjórnendur
 • Allir stjórnendur vinna að markmiðum um bætta heilsu, betri þjónustu og lægri kostnað, og nýta viðeigandi mælikvarða um árangur í stjórnun
 • Allir stjórnendur uppfylla stjórnendahlutverkið og hafa brennandi áhuga á þróun og umbótum, þ.m.t. áhuga á að bæta eigin hæfni og hegðun

ÁHERSLUR NÆSTU ÁRA

 • Handleiðsla, þjálfun og stuðningur í boði frá upphafi stjórnunarstarfs og áfram.
 • Teymismarkþjálfun stjórnenda og þróun samstarfs þvert á stéttir.
 • Skilgreina aðdragandann að stjórnunarstarfi allt frá námstíma, þ.m.t. þróunarleiðir stjórnenda og eftirmannaáætlanir; þróa leiðir til að stíga til hliðar sem stjórnandi.
 • Stjórnendagátt á innri vef.
 • Þróa skýrslur og gera upplýsingar úr upplýsinga-kerfum spítalans notenda-vænni og aðgengilegri.
 • Þróa frammistöðumat stjórnenda, þ.m.t. mat frá næsta yfirmanni og hliðsettum stjórnendum.
 • Endurskoða ábyrgðarlýsingu stjórnenda frá 2009 og gera stjórnendasáttmála.
 • Skilgreina hvað er stöðluð vinna stjórnenda: Dagleg, vikuleg, mánaðarleg og árleg verkefni Mælikvarðar sem fylgjast þarf með og bregðast við

ÁRANGURSVÍSAR

 • Stjórnendamat starfsmanna Starfsumhverfiskönnun
 • Frammistöðumat
 • Aðrir mælikvarðar tengdir sértækum markmiðum starfsins á einingunni