image description

STARFSÁÆTLUN LANDSPÍTALA 2017

LYKILÁHERSLUR

ÁRANGURSVÍSAR

Markmið 2017

Staðan 2016

ÖRYGGISMENNING

 • Stöðluð upplýsingagjöf og markviss yfirfærsla ábyrgðar
 • Aðgerðaáætlun til að fyrirbyggja helstu flokka atvika; sýkingar, föll, lyfjaatvik og þrýstingssár
 • Öryggis- og umbótaþjálfun starfsmanna

ÖRYGGISMENNING

 • Hlutfall eininga með virka notkun SBAR
 • Fjöldi alvarlegra atvika
 • Spítalasýkingar
 • 7%
 • 14
 • 7,1%
 • 70%
 • 0
 • 6,5%

ÞJÓNUSTA

 • Stytta bið eftir þjónustu
 • Efla dag- og göngudeildir
 • Auka þátttöku sjúklinga í eigin meðferð

ÞJÓNUSTA

 • Hlutfall sjúklinga á biðlista sem beðið hafa meira en 3 mánuði eftir meðferð
 • Meðallegutími, dagar
 • Ánægja sjúklinga með þjónustu spítalans (á skala 1-10)

 • 64%
 • 7,8

 • 8,5

 • 50%
 • 7,0

 • 8,8

MANNAUÐUR

 • Landspítali verði betri og eftirsóknarverðari vinnustaður
 • Efla teymisvinnu og bæta samskipti
 • Mönnunarmódel og vinnuskipulag mæti þörfum starfseminnar

MANNAUÐUR

 • Starfsánægja (á skala 1-5)
 • Veikindahlutfall
 • Starfsmannavelta
 • 4,0
 • 6,6%
 • 12,2%
 • 4,2
 • 6%
 • 11%

STÖÐUGAR UMBÆTUR

 • Þróa og innleiða meðferðarferla
 • Endurskoða og innleiða vísindastefnu
 • Innleiða reglulega umbótafundi

STÖÐUGAR UMBÆTUR

 • Fjöldi innleiddra heildstæðra meðferðarferla
 • Fjöldi birtra greina í ritrýndum tímaritum
 • Hlutfall eininga með reglulega umbótafundi
 • 0
 • 227
 • 14%
 • 6
 • 230
 • 50%

STARFSÁÆTLUN LANDSPÍTALA 2017

 • Öryggismenning

  Lykiláherslur

  • Stöðluð upplýsingagjöf og markviss yfirfærsla ábyrgðar
  • Aðgerðaáætlun til að fyrirbyggja helstu flokka atvika;
   sýkingar, föll, lyfjaatvik og þrýstingssár
  • Öryggis- og umbótaþjálfun starfsmanna
  Árangursvísar Staðan
  2016
  Markmið
  2017
  Hlutfall eininga með virkt stöðumat 12% 70%
  Fjöldi alvarlega atvika 14 0
  Spítalasýkingar 7,1% 6,5%
 • Þjónusta

  Lykiláherslur

  • Stytta bið eftir þjónustu
  • Efla dag- og göngudeildir
  • Auka þátttöku sjúklinga í eigin meðferð
  Árangursvísar Staðan
  2016
  Markmið
  2017
  Hlutfall sjúklinga á biðlista sem beðið hafa ‹meira en 3 mánuði eftir meðferð 64% 50%
  Meðallegutími, dagar 7,8 7
  Ánægja sjúklinga með þjónustu spítalans (á skala 1-10) 8,5% 8,8%
 • Mannauður

  Lykiláherslur

  • Landspítali verði betri og eftirsóknarverðari
   vinnustaður
  • Efla teymisvinnu og bæta samskipti
  • Mönnunarmódel og vinnuskipulag mæti þörfum
   starfseminnar
  Árangursvísar Staðan
  2016
  Markmið
  2017
  Starfsánægja (á skala 1-5) 4,0 4,2
  Veikindahlutfall 6,6% 6%
  Starfsmannavelta 12,2% 11%
 • Stöðugar umbætur

  Lykiláherslur

  • Þróa og innleiða meðferðarferla
  • Endurskoða og innleiða vísindastefnu
  • Innleiða reglulega umbótafundi
  Árangursvísar Staðan
  2016
  Markmið
  2017
  Fjöldi innleiddra heildstæðra meðferðarferla 0 0
  Fjöldi birtra greina í ritrýndum tímaritum 227 230
  Hlutfall eininga með reglulega umbótafundi 14% 50%

SJÚKLINGURINN Í ÖNDVEGI

Hagsmunir og þarfir sjúklinga eru leiðarljós í þjónustu, rekstri og skipulagi spítalans

Þátttaka sjúklinga

Landspítali stuðlar að og hvetur sjúklinga til þátttöku í eigin meðferð. Þátttaka felur í sér samráð um val á fyrirhugaðri meðferð og upplýsingar um framgang hennar, áhættu og gagnsemi eru aðgengilegar. Sjálfræði sjúklinga er tryggt og þeir fá fræðslu til að taka upplýsta ákvörðun.

Virðing

Starfsfólk Landspítala sýnir sjúklingum, aðstandendum og hvert öðru virðingu. Starfsfólk annast sjúklinga af umhyggju, hlustar eftir óskum þeirra og upplýsir þá. Virðing er borin fyrir friðhelgi einkalífs og dýrmætum tíma sjúklinga. Trúnaður er virtur.

Örugg þjónusta

Sjúklingar eru í öruggu, hreinu og góðu umhverfi. Hæft teymi starfsfólks veitir þjónustu sem er byggð á gagnreyndri þekkingu. Unnið er eftir samræmdum verkferlum og samskipti milli fagaðila eru markviss og skýr.

HLUTVERK

Landspítali hefur það þríþætta hlutverk að veita heilbrigðisþjónustu, skapa nýja þekkingu með rannsóknum og kenna og þjálfa fólk til starfa.

 1. Landspítali er þjóðarsjúkrahús og eina háskólasjúkrahús landsins.
 2. Landspítali veitir bæði almenna og sérhæfða sjúkrahúsþjónustu.
 3. Landspítali er vettvangur starfsnáms og sérmenntunar í heilbrigðisgreinum og rannsókna í heilbrigðisvísindum.

FRAMTÍÐARSÝN

Markmið Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn og öryggi hans og gæði þjónustu eru ávallt í öndvegi.

Landspítali nýtir gagnreynda þekkingu á þjónustu, stjórnun og menntun. Þar er markvisst unnið að nýsköpun og þróun nýrrar þekkingar til að auka virði þjónustunnar. 

Landspítali er öflugur bakhjarl heilbrigðisþjónustu um allt land.

GILDI

Umhyggja

Við berum umhyggju fyrir sjúklingum, aðstandendum, samstarfsfólki og samfélagi okkar. Við virðum þarfir hvers og eins, upplýsum, gætum orða okkar og sýnum samkennd.

Öryggi

Við leggjum áherslu á öryggi sjúklinga og starfsmanna. Við vinnum í þverfaglegum teymum, störfum eftir samræmdum verkferlum og samskipti eru skýr.

Fagmennska

Við höfum fagmennsku og gagnreynda þekkingu að leiðarljósi. Okkar markmið er að veita hverjum sjúklingi bestu mögulegu þjónustu.

Framþróun

Við leggjum áherslu á stöðugar umbætur, nýtum gagnreynda þekkingu og viðeigandi tækni.

ÁHERSLUR Á ÁBYRGÐ ALLRA

 • Öryggismenning

  Öryggi sjúklinga og starfsfólks

  Lesa meira
 • Þjónusta

  Skilvirk og vönduð þjónusta í þágu sjúklinga

  Lesa meira
 • Mannauður

  Öflugt og samhent teymi starfsfólk og nema í hvetjandi umhverfi

  Lesa meira
 • Stöðugar umbætur

  Samhæft verklag og nýsköpun sem eykur virði þjónustunnar

  Lesa meira

TRAUSTAR UNDIRSTÖÐUR