image description
 

STARFSÁÆTLUN LANDSPÍTALA 2019

LYKILÁHERSLUR

ÁRANGURSVÍSAR

Markmið 2019

Staðan 2018

ÖRYGGISMENNING

 • Öryggis- og umbótaþjálfun starfsfólks
 • Fyrirbyggja helstu flokka atvika; sýkingar, byltur, lyfjaatvik og þrýstingssár

ÖRYGGISMENNING

 • Hlutfall starfsfólks sem hefur fengið öryggisþjálfun
 • Fjöldi alvarlegra atvika
 • Spítalasýkingar
 • 14%
 • 16
 • 6,0%
 •  
 • 40%
 • 0
 • 5,8%
 •  

ÞJÓNUSTA

 • Bæta aðgengi að þjónustu og stytta biðtíma
 • Efla dag- og göngudeildir
 • Efling hjúkrunar
 • Auka þátttöku sjúklinga í eigin meðferð

ÞJÓNUSTA

 • Hlutfall sjúklinga sem beðið hafa meira en 3 mánuði eftir meðferð
 • Meðallegutími, dagar
 • Ánægja sjúklinga með þjónustu spítalans (á kvarða 1-10)
 •  
 • 43%
 • 7,6
 • 8,3
 •  
 • 40%
 • 7,0
 • 8,5

MANNAUÐUR

 • Bæta mönnun og vinnuskipulag
 • Bæta aðbúnað starfsfólks
 • Efla teymisvinnu og framfylgja samskiptasáttmála

MANNAUÐUR

 • Starfsánægja (á skala 1-5)
 • Ánægja starfsfólks með aðbúnað (á kvarða 1-5)
 • Ánægja starfsfólks með samskipti (á kvarða 1-5)
 • Hlutfall starfsmanna í 80% starfi eða meira)
 • 4,0
 • -
 • -
 • 71%
 • 4,2
 • 3,7
 • 4,0
 • 74%

STÖÐUGAR UMBÆTUR

 • Þróa og innleiða heildstæða ferla, frá upphafi til enda
 • Styrkja alla stoðþjónustu í þágu sjúklinga og starfsfólks
 • Styrkja umgjörð og skipulag vísindastarfs

STÖÐUGAR UMBÆTUR

 • Ánægja starfsfólks með stoðþjónustu (á kvarða 1-5)
 • Fjöldi birtra greina í ritrýndum tímaritum
 •  
 • -
 • 223
 •  
 •  
 • 3,7
 • 230
 •  

STARFSÁÆTLUN LANDSPÍTALA 2019

 • Öryggismenning

  Lykiláherslur

  • Öryggis- og umbótaþjálfun starfsfólks
  • Fyrirbyggja helstu flokka atvika; sýkingar, byltur, lyfjaatvik og þrýstingssár

   

 • Árangursvísar Staðan
  2018
  Markmið
  2019
  Hlutfall klínísks starfsfólks sem lokið hefur 
  Öryggisþjálfun (Basic Patient Safety) 14%  40%
  Fjöldi alvarlegra atvika  16    0
   Spítalasýkingar  6,0%  5,8%
 • Þjónusta

  Lykiláherslur

  • Bæta aðgengi að þjónustu og stytta biðtíma
  • Efla dag- og göngudeildir
  • Efling hjúkrunar
  • Auka þátttöku sjúklinga í eigin meðferð
 • Árangursvísar Staðan
  2018
  Markmið
  2019
  Hlutfall sjúklinga sem beðið hafa meira en 3 mánuði eftir meðferð 43% 40%
  Meðallegutími, dagar 7,6 7,0
  Ánægja sjúklinga með þjónustu spítalans (á kvarða 1-10) 8,3% 8,5%
       
 • Mannauður

  Lykiláherslur

  • Bæta mönnun og vinnuskipulag
  • Bæta aðbúnað starfsfólks
  • Efla teymisvinnu og framfylgja samskiptasáttmála
 • Árangursvísar Staðan
  2018
  Markmið
  2019
  Starfsánægja (á skala 1-5) 4,0 4,2
  Ánægja starfsfólks með aðbúnað (á kvarða 1-5)  - 3,7
  Ánægja starfsfólks með samskipti (á kvarða 1-5)  - 4,0
  Hlutfall starfsmanna í 80% starfi eða meira  71%  74%
 • Stöðugar umbætur

  Lykiláherslur

  • Þróa og innleiða heildstæða ferla, frá upphafi til enda
  • Styrkja alla stoðþjónustu í þágu sjúklinga og starfsfólks
  • Styrkja umgjörð og skipulag vísindastarfs
 • Árangursvísar Staðan
  2018
  Markmið
  2019
  Ánægja starfsfólks með stoðþjónustu (á kvarða 1-5)   - 3,7
       
  Fjöldi birtra greina í ritrýndum tímaritum 223 230

SJÚKLINGURINN Í ÖNDVEGI

Hagsmunir og þarfir sjúklinga eru leiðarljós í þjónustu, rekstri og skipulagi spítalans

Þátttaka sjúklinga

Landspítali stuðlar að og hvetur sjúklinga til þátttöku í eigin meðferð. Þátttaka felur í sér samráð um val á fyrirhugaðri meðferð og upplýsingar um framgang hennar, áhættu og gagnsemi eru aðgengilegar. Sjálfræði sjúklinga er tryggt og þeir fá fræðslu til að taka upplýsta ákvörðun.

Virðing

Starfsfólk Landspítala sýnir sjúklingum, aðstandendum og hvert öðru virðingu. Starfsfólk annast sjúklinga af umhyggju, hlustar eftir óskum þeirra og upplýsir þá. Virðing er borin fyrir friðhelgi einkalífs og dýrmætum tíma sjúklinga. Trúnaður er virtur.

Örugg þjónusta

Sjúklingar eru í öruggu, hreinu og góðu umhverfi. Hæft teymi starfsfólks veitir þjónustu sem er byggð á gagnreyndri þekkingu. Unnið er eftir samræmdum verkferlum og samskipti milli fagaðila eru markviss og skýr.

HLUTVERK

Landspítali hefur það þríþætta hlutverk að veita heilbrigðisþjónustu, skapa nýja þekkingu með rannsóknum og kenna og þjálfa fólk til starfa.

 1. Landspítali er þjóðarsjúkrahús og eina háskólasjúkrahús landsins.
 2. Landspítali veitir bæði almenna og sérhæfða sjúkrahúsþjónustu.
 3. Landspítali er vettvangur starfsnáms og sérmenntunar í heilbrigðisgreinum og rannsókna í heilbrigðisvísindum.

FRAMTÍÐARSÝN

Markmið Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn og öryggi hans og gæði þjónustu eru ávallt í öndvegi.

Landspítali nýtir gagnreynda þekkingu á þjónustu, stjórnun og menntun. Þar er markvisst unnið að nýsköpun og þróun nýrrar þekkingar til að auka virði þjónustunnar. 

Landspítali er öflugur bakhjarl heilbrigðisþjónustu um allt land.

GILDI

Umhyggja

Við berum umhyggju fyrir sjúklingum, aðstandendum, samstarfsfólki og samfélagi okkar. Við virðum þarfir hvers og eins, upplýsum, gætum orða okkar og sýnum samkennd.

Öryggi

Við leggjum áherslu á öryggi sjúklinga og starfsmanna. Við vinnum í þverfaglegum teymum, störfum eftir samræmdum verkferlum og samskipti eru skýr.

Fagmennska

Við höfum fagmennsku og gagnreynda þekkingu að leiðarljósi. Okkar markmið er að veita hverjum sjúklingi bestu mögulegu þjónustu.

Framþróun

Við leggjum áherslu á stöðugar umbætur, nýtum gagnreynda þekkingu og viðeigandi tækni.

ÁHERSLUR Á ÁBYRGÐ ALLRA

TRAUSTAR UNDIRSTÖÐUR