image description

Landspítali Strategy - English (pdf)

STARFSÁÆTLUN LANDSPÍTALA 2018

LYKILÁHERSLUR

ÁRANGURSVÍSAR

Markmið 2018

Staðan 2017

ÖRYGGISMENNING

 • Öryggis- og umbótaþjálfun starfsfólks
 • Stöðluð upplýsingagjöf og örugg yfirfærsla ábyrgðar
 • Fyrirbyggja helstu flokka atvika; sýkingar, byltur, lyfjaatvik og þrýstingssár

ÖRYGGISMENNING

 • Hlutfall klínísks starfsfólks sem lokið hefur öryggisþjálfun (BACIC Patient Safety)
 • Hlutfall eininga með virka notkun SBAR
 • Fjöldi alvarlegra atvika
 • Spítalasýkingar
 •  
 • 20%
 • 39%
 • 14
 • 5,8%
 •  
 • 60%
 • 70%
 • 0%
 • 5,8%

ÞJÓNUSTA

 • Bæta aðgengi að þjónustu og stytta biðtíma
 • Efla dag- og göngudeildir
 • Auka þátttöku sjúklinga í eigin meðferð
 • Skriflegar útskriftarleiðbeiningar til sjúklings

ÞJÓNUSTA

 • Hlutfall sjúklinga sem beðið hafa meira en 3 mánuði eftir meðferð
 • Meðallegutími, dagar
 • Ánægja sjúklinga með þjónustu spítalans (á skala 1-10)
 • Hlutfall sjúklinga sem fá skriflegar útskriftarleiðbeiningar
 •  
 • 43%
 • 7,7
 •  
 • 8,3
 •   
 • 62%
 •  
 • 40%
 • 7,0
 •  
 • 8,5
 •  
 • 80%

MANNAUÐUR

 • Bæta mönnun og vinnuskipulag
 • Bæta aðbúnað og þjónustu við starfsfólk
 • Efla teymisvinnu og innleiða samskiptasáttmála

MANNAUÐUR

 • Starfsánægja (á skala 1-5)
 • Veikindahlutfall
 • Starfsmannavelta
 • Hlutfall starfsmanna í 80% starfi eða meira
 • 4,1
 • 6,7%
 • 15%
 • 70%
 • 4,2
 • 6%
 • 12%
 • 72%

STÖÐUGAR UMBÆTUR

 • Þróa og innleiða meðferðarferla
 • Innleiða reglulega umbótafundi
 • Efla vísindi og auka samstarf við háskóla

STÖÐUGAR UMBÆTUR

 • Fjöldi innleiddra heildstæðra meðferðarferla
 • Hlutfall stjórnenda með reglulega umbótafundi
 • Fjöldi birtra greina í ritrýndum tímaritum
 • 0
 • 44%
 • 200
 • 10
 • 60%
 • 205

STARFSÁÆTLUN LANDSPÍTALA 2017

 • Öryggismenning

  Lykiláherslur

  • Stöðluð upplýsingagjöf og markviss yfirfærsla ábyrgðar
  • Aðgerðaáætlun til að fyrirbyggja helstu flokka atvika;
   sýkingar, föll, lyfjaatvik og þrýstingssár
  • Öryggis- og umbótaþjálfun starfsmanna
 • Árangursvísar Staðan
  2017
  Markmið
  2018
  Hlutfall klínísks starfsfólks sem lokið hefur 
  öryggisþjálfun (Basic Patient Safety) 20%  60%
  Hlutfall eininga með virka notkun SBAR  39% 70%
  Fjöldi alvarlegra atvika  14 0
   Spítalasýkingar  5,8%  5,8%
 • Þjónusta

  Lykiláherslur

  • Stytta bið eftir þjónustu
  • Efla dag- og göngudeildir
  • Auka þátttöku sjúklinga í eigin meðferð
 • Árangursvísar Staðan
  2017
  Markmið
  2018
  Hlutfall sjúklinga sem beðið hafa meira en 3 mánuði eftir meðferð 43% 40%
  Meðallegutími, dagar 7,8 7,0
  Ánægja sjúklinga með þjónustu spítalans (á skala 1-10) 8,3% 8,5%
  Hlutfall sjúklinga sem fá skriflegar útskriftarleiðbeiningar  62%  80%
 • Mannauður

  Lykiláherslur

  • Landspítali verði betri og eftirsóknarverðari
   vinnustaður
  • Efla teymisvinnu og bæta samskipti
  • Mönnunarmódel og vinnuskipulag mæti þörfum
   starfseminnar
 • Árangursvísar Staðan
  2017
  Markmið
  2018
  Starfsánægja (á skala 1-5) 4,1 4,2
  Veikindahlutfall 6,7% 6%
  Starfsmannavelta 15% 12%
  Hlutfall starfsmanna í 80% starfi eða meira  70%  72%
 • Stöðugar umbætur

  Lykiláherslur

  • Þróa og innleiða meðferðarferla
  • Endurskoða og innleiða vísindastefnu
  • Innleiða reglulega umbótafundi
 • Árangursvísar Staðan
  2017
  Markmið
  2018
  Fjöldi innleiddra heildstæðra meðferðarferla 0 10
  Hlutfall stjórnenda með reglulega umbótafundi 44% 60%
  Fjöldi birtra greina í ritrýndum tímaritum 200 205

SJÚKLINGURINN Í ÖNDVEGI

Hagsmunir og þarfir sjúklinga eru leiðarljós í þjónustu, rekstri og skipulagi spítalans

Þátttaka sjúklinga

Landspítali stuðlar að og hvetur sjúklinga til þátttöku í eigin meðferð. Þátttaka felur í sér samráð um val á fyrirhugaðri meðferð og upplýsingar um framgang hennar, áhættu og gagnsemi eru aðgengilegar. Sjálfræði sjúklinga er tryggt og þeir fá fræðslu til að taka upplýsta ákvörðun.

Virðing

Starfsfólk Landspítala sýnir sjúklingum, aðstandendum og hvert öðru virðingu. Starfsfólk annast sjúklinga af umhyggju, hlustar eftir óskum þeirra og upplýsir þá. Virðing er borin fyrir friðhelgi einkalífs og dýrmætum tíma sjúklinga. Trúnaður er virtur.

Örugg þjónusta

Sjúklingar eru í öruggu, hreinu og góðu umhverfi. Hæft teymi starfsfólks veitir þjónustu sem er byggð á gagnreyndri þekkingu. Unnið er eftir samræmdum verkferlum og samskipti milli fagaðila eru markviss og skýr.

HLUTVERK

Landspítali hefur það þríþætta hlutverk að veita heilbrigðisþjónustu, skapa nýja þekkingu með rannsóknum og kenna og þjálfa fólk til starfa.

 1. Landspítali er þjóðarsjúkrahús og eina háskólasjúkrahús landsins.
 2. Landspítali veitir bæði almenna og sérhæfða sjúkrahúsþjónustu.
 3. Landspítali er vettvangur starfsnáms og sérmenntunar í heilbrigðisgreinum og rannsókna í heilbrigðisvísindum.

FRAMTÍÐARSÝN

Markmið Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn og öryggi hans og gæði þjónustu eru ávallt í öndvegi.

Landspítali nýtir gagnreynda þekkingu á þjónustu, stjórnun og menntun. Þar er markvisst unnið að nýsköpun og þróun nýrrar þekkingar til að auka virði þjónustunnar. 

Landspítali er öflugur bakhjarl heilbrigðisþjónustu um allt land.

GILDI

Umhyggja

Við berum umhyggju fyrir sjúklingum, aðstandendum, samstarfsfólki og samfélagi okkar. Við virðum þarfir hvers og eins, upplýsum, gætum orða okkar og sýnum samkennd.

Öryggi

Við leggjum áherslu á öryggi sjúklinga og starfsmanna. Við vinnum í þverfaglegum teymum, störfum eftir samræmdum verkferlum og samskipti eru skýr.

Fagmennska

Við höfum fagmennsku og gagnreynda þekkingu að leiðarljósi. Okkar markmið er að veita hverjum sjúklingi bestu mögulegu þjónustu.

Framþróun

Við leggjum áherslu á stöðugar umbætur, nýtum gagnreynda þekkingu og viðeigandi tækni.

ÁHERSLUR Á ÁBYRGÐ ALLRA

TRAUSTAR UNDIRSTÖÐUR