ÁHERSLUR
STÖÐUGAR UMBÆTUR

STAÐAN Í DAG

Það sem vel gengur

 • Stefna spítalans styður við stöðugar umbætur
 • Virkari þátttaka starfsmanna og aukinn vilji til umbóta
 • Aukin áhersla á að auka gæði og minnka sóun með samræmdu umbótastarfi
 • Árangursríkar 3P vinnustofur, stöðumatsfundir, atvikaskráning og rótargreiningar

Hvað getum við gert betur?

 • Víða of mörg verkefni í gangi í einu
 • Eftirfylgni við innleiðingu á umbótum er víða ábótavant
 • Skortir yfirsýn yfir umbótaverkefni og miðlun og yfirfærslu árangurs
 • Auka þarf áherslu á að vinna heildarferla, frá upphafi til enda.  Umbótaverkefni almennt unnin innan deilda/sviða en minna milli eininga
 • Ekki gert ráð fyrir nægilegum tíma starfsmanna til umbótastarfs
 • Vinnuaðstaða hindrar umbætur
 • Tengja betur vísindastarf, gæðastarf og umbótastarf

FRAMTÍÐARSÝN

 • Öflug samvinna um umbótastarf við aðra veitendur heilbrigðisþjónustu
 • Vísindaleg nálgun og gagnreynd þekking nýtt í umbótastarfi
 • Sjúklingar eru þátttakendur í umbótastarfi spítalans
 • Skipulag og hönnun umhverfis og upplýsingakerfa styðji við stöðugar umbætur í öryggi og þjónustu
 • Samhæft verklag og nýsköpun auki virði þjónustunnar
 • Stöðugar umbætur leiði til aukinna gæða og minni sóunar
 • Allir starfsmenn hafi tvö hlutverk; dagleg verkefni og stöðugar umbætur

ÁHERSLUR NÆSTU ÁRA

 • Umbætur unnar í samstarfi við aðra veitendur heilbrigðisþjónustu
 • Efla innleiðingu og eftirfylgni umbótaverkefna og miðlun og yfirfærslu árangurs
 • Upplýsingakerfin styðji við öryggi og skilvirka meðferð
 • Bætt starfsumhverfi og stöðlun á vinnuumhverfi
 • Rótargreiningar á alvarlegum atvikum leiði til umbóta
 • Þróun og stöðugar umbætur á meðferðarferlum
 • Markviss umbótaþjálfun allra starfsmanna

ÁRANGURSVÍSAR

 • Hlutfall starfseininga með reglulega umbótafundi
 • Hlutfall eininga með staðlað stöðumat
 • Hlutfall starfsmanna sem hefur lokið grunnþjálfun í umbótafræðum
 • Hlutfall eininga með virkt umbótastarf